17
December
ภาพผู้โชคดีจากคูปองแจ็กซ์เวจจี้รับทองคำหนัก50สตางค์

คุณจินดา  เพ็ชรสวัสดิ์  เขตภาคกลาง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

alt

 

คุณจรินทร์   พรยิ่ง  เขตภาคกลาง  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

alt

 

 

คุณทองด้วง  สิงผาสุข   เขตภาคเหนือ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

alt

 

คุณสรารัตน์  ปัญญามูล  เขตภาคเหนือ อ.บ้านตาก จ.ตาก 

alt

คุณอัญชลี   เพชรเกิด  เขตภาคเหนือ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

alt

คุณนุชอุบล   ใจจู  เขตภาคเหนือ อ.เทิง จ.เชียงราย

alt

 

คุณศิริพร   สุวรรณศรี เขตภาคเหนือ อ.เทิง จ.เชียงราย

alt

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 17 December 2013 10:14